به اطلاع میرساند آی دی کانال اطلاع رسانی و مشاوره دکتر بهروز مقدادی به  drbehrouzmeghdadi2@  تغییر یافته است .