کولیت زخمی در کودکان زیر ده سال

در این مقاله شروع و دوره کولیت زخمی یا اولسراتیو در 38 کودک زیر ده سال یا ده ساله، تشخیص و مورد ارزیابی قرا گرفت. سن متوسط در شروع مطالعه 5.9 سال بود. سابقه خانوادگی بیماری التهابی روده در 24 درصد بیماران وجود داشت و 13 درصد از بیماران سابقه آلرژی به شیر گاو در نوزادی داشتند. در ابتدا بررسی با عکس پرتوی ایکس و یا کلونوسکوپی صورت گرفت که مشخص شد 71 درصد از بیماران بیماری روده ای کلی داشتند، 13 درصد کولیت سمت چپ و 6 درصد نیز پروکتیت داشتند. معاینات گسترده در 4 بیمار انجام نشد. چهار بیمار (11 درصد) کولیت شدید داشتند، 14 بیمار (37 درصد) کولیت متوسط و 20 بیمار (53 درصد) کولیت خفیف داشتند. بیشترین علائمی که دیده میشد درد شکم (در 94 درصد) ، اسهال (در 84 درصد) و خونریزی راست روده (در 84 درصد) بودند. بین 2 تا 10 سال پس از تشخیص، 89 درصد از کودکان بیماری روده ای کلی و 11 درصد از آنها بیماری کولیت سمت چپ داشتند. هر چهار بیماری که بیماری شدید داشتند در ابتدا به درمان پزشکی پاسخ دادند و یکی از آنها 15 سال بعد با پاتولوژی سازگار با بیماری کرون، کُلِکتومی انجام داد. در موارد بیماری متوسط ،نیمی از افراد بازگشت با شدت متوسط و نیمی از آنها بیماری خفیف دوره ای داشتند. یکی از بیماران در سن 21 سالگی به واسطه سرسختی بیماری، کلکتومی انجام داد. در 20 مورد که بیماری خفیف داشتند، در 16 نفر عود خفیف دوره ای بیماری ادامه یافت، دو نفر با عود متوسط بیماری مواجه شدند و یک نفر تا 5 سال بدون علامت ماند. اختلالات روانشناختی نیازمند درمان در 5 کودک شناسایی شد. نتایج خوشحال کننده بود: پس از 2 سال اول بیماری، دو سوم کودکان کولیت بعدی را به شکل خفیفی تجربه کردند و عود آن زیاد نبود و سه چهارم افراد نیز زندگی شان از کیفیت خوبی برخوردار بود.                          دوستدار شما دکتر بهروز مقدادی

* برای تماس با دکتر بهروز مقدادی 74471111-021 را شماره گیری کرده و سپس کد 7243 را وارد نمایید. (توضیحات بیشتر در پروفایل دکتر مقدادی در سامانه رسا )

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/8350209/

تماس با من

به اشتراک بگذارید :
تماس با ما (سریع)
تماس با ما