اولین قدم در درمان بلوغ زودرس، تشخیص علت آن است. پزشک با تجویز برخی آزمایشها سعی میکند به علت این وضعیت پی ببرد. یکی از آزمایشهای متداول در این زمینه، آزمایشی به نام تحریک هورمون آزاد کننده گنادوتروپین است اما آزمایشهای دیگر هم ممکن است لازم باشد. 

بیشتر بخوانید

بلوغ با تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در بدن به وجود می آورد، به خود خود دوران سختی است و تغییرات بدنی، تنها بخشی از تغییرات بلوغ است. کودکان هنگامی که وارد دوران بلوغ میشوند طرز فکر و رفتارشان بیش از بدنشان تغییر میکند.

بیشتر بخوانید

 بلوغ زودرس وضعیتی است که در آن بدن کودک شروع به تغییر به بزرگسالی میکند اما این اتفاق زودتر از موعد رخ میدهد. زمانی گفته میشود که دختر بلوغ زودرس دارد که پیش از هشت سالگی فرایند بلوغ در او شروع شود.

بیشتر بخوانید

بسیاری از والدین مطمئن نیستند آیا کودکشان خوب رشد می کند یا نه. تعیین نقاط عطف رشد در کودکان، به همین منظور انجام می شود تا پزشک بتواند بر اساس مهارتها و توانایی های کودک پی ببرد آیا رشد خوبی دارد یا نه.

بیشتر بخوانید

در مورد رشد کودکان اولین چیزی که والدین باید بدانند این است که کودکان با هم متفاوتند و سرعت رشد آنها نیز متفاوت است. به همین دلیل، برخی زودتر و برخی دیگر دیرتر به مهارتها و توانایی هایی که متوسط کودکان در سن هفت سالگی به آنها دست می یابند، میرسند. 

بیشتر بخوانید

کودکان با سرعتهای متفاوت رشد میکنند و همه دقیقا در یک زمان به توانایی ها و مهارتهایی که مشخص شده است، دست نمی یابند و قد و وزنشان دقیقا در حد متوسط نیست بلکه هر کودکی الگوی رشد خود را دارد.

بیشتر بخوانید

کودک در نه سالگی شروع میکند به درک دوست داشته شدن و به دنبال تایید گرفتن و پذیرش دیگران است. او میتواند نشان بدهد میتواند درست و غلط را از هم تشخیص بدهد و قوانین را بفهمد. 

بیشتر بخوانید

دخترها سریعتر از پسرها رشد میکنند و ممکن است در ده سالگی به جهش رشد برسند. دختران ممکن است اولین علائم بلوغ را در این سن نشان دهند.

بیشتر بخوانید

در سن ده سالگی پسرها بیشتر مستقل میشوند و شروع به حل مسئله به روش منطقی میکنند. در ده سالگی رشد به صورت ثابت و پیوسته ادامه پیدا میکند. 

بیشتر بخوانید

دخترها در یازده سالگی یک جهش رشد دیگر را تجربه میکنند و وارد فرایند بلوغ میشوند. اگر هنوز دختر شما وارد این مرحله از رشد نشده است، احتمالا به زودی آن را تجربه خواهد کرد. 

بیشتر بخوانید

این دوران در کودکان، دوران تغییرات شدید و مداوم است. هنگامی که پسر شما به یازده سالگی میرسد دیگر از کودکی در می آید و آماده ورود به نوجوانی میشود و میخواهد دنیای پیرامون خود را کشف کند.

بیشتر بخوانید

سن دوازده سالگی سن پیش نوجوانی است و کودک در دوره گذار به نوجوانی قرار دارد. بنابراین باید انتظار تغییرات گسترده و عمیق در او را داشته باشید. 

بیشتر بخوانید

بلوغ زمانی اتفاق می افتد که بدن کودک شروع به رشد و تغییر به سمت بزرگسالی میکند. در دختران سینه ها شروع به رشد میکنند و اولین پریود خود را تجربه میکنند. در پسران صدا کلفت میشود و موهای صورت شروع به رویش میکنند. 

بیشتر بخوانید

تحقیقات نشان میدهند امروزه سن متوسط شروع بلوغ در کودکان از گذشته کمتر شده است و به طور کلی کودکان زودتر به بلوغ میرسند. بسیاری از محققان معتقدند چاقی حداقل در دختران در بلوغ زودرس نقش دارد.

بیشتر بخوانید

اگر چه هر کودکی آهنگ رشد خاص خود را دارد اما بیشتر کودکان در طول سال پنجم زندگی و پیش از رسیدن به شش سالگی، به نقاط عطف رشد زیر دست می یابند.

بیشتر بخوانید

کودک در این سن یادگیری شان بسیار فیزیکی است اما یاد میگیرند بیشتر متمرکز شوند و کمتر از قبل هیجانی شوند. کودکان در این سن معمولا سالی 2 کیلوگرم وزن میگیرند و حدود 5 تا 8 سانتیمتر رشد میکنند. یک کودک چهار ساله متوسط حدود 101 سانتیمتر قد و 18 کیلوگرم وزن دارند.

بیشتر بخوانید

ممکن است متوجه شده باشید رشد کودک از بعد تولد یک سالگی اش کند شده است. درست فهمیده اید، کودکان بعد از یک سالگی سرعت رشدشان خیلی کندتر از نوزادی میشود.

بیشتر بخوانید

کودکان در این سن یاد میگیرند چگونه خواسته های خود را بروز دهند. مهارتهای کلامی جدیدی که کودک پانزده ماهه یاد میگیرد، باعث میشود بتواند به اشیاء مد نظر خود اشاره کند و کلمه ای بگوید و شما هم پاسخ دهید.

بیشتر بخوانید
تماس سریع